March 31, 2023

Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Quốc Tế

Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Quốc Tế – Năm 2018 là một năm vô cùng bận rộn với 150% nỗ lực để có một ngày kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (28/04/1993-28/04/2018) đáng nhớ. Thống kê số vụ tranh chấp mới thụ lý và giải quyết trong năm 2018 ghi nhận 180 vụ tranh chấp – cao nhất trong 25 năm hoạt động với tổng giá trị tranh chấp ~ 9,5 nghìn tỷ đồng (~ 407 triệu USD) và là vụ tranh chấp có giá trị tranh chấp lớn nhất tại ~ 3,3 triệu VNĐ (~ 145,2 triệu USD). Những con số trên cùng các vụ tranh chấp trị giá 250 triệu USD và các vụ tranh chấp trị giá hơn 100 triệu USD đã thụ lý, giải quyết trong nhiều năm qua cũng đảm bảo đang dần trở thành địa chỉ tin cậy cho các vụ tranh chấp khó hàng trăm triệu USD. USD.

Năm 2018 cũng là năm của hòa giải thương mại khi tiếp tục tiên phong trong lĩnh vực này với việc ra mắt Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) trong lĩnh vực này – cũng giống như cơ hội và niềm tin đã trao cho chúng tôi khi đặt những bước đầu tiên trong lĩnh vực hòa giải thương mại. cánh đồng. trọng tài thương mại cách đây 25 năm. VMC là đơn vị đầu tiên cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại theo Quy định 22/2017/NĐ-CP cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ quan trọng của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Quy tắc Hòa giải VMC được công bố và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 phản ánh nhiều nguyên tắc trong Luật mẫu của UNCITRAL về Hòa giải Thương mại và chặt chẽ. tuân thủ chúng. với quy định tại Chỉ thị 22 /2017/NĐ-CP để xác nhận Văn bản về kết quả hòa giải thành trong quá trình hòa giải tại VMC có thể dễ dàng được công nhận và cho thi hành tại Tòa án theo quy định của Chương 33 BLDS Việt Nam. Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Quốc Tế

Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Quốc Tế

Trong năm 2018, mối quan hệ giữa và hệ thống tòa án, nhất là TAND TP Hà Nội và TAND TP. HCM tiếp tục củng cố và ủng hộ lập trường của cả hai Tòa án. Tòa án đã có nhiều bước đi thể hiện rõ sự “ấm ức” này như:

Thủ Tục, Trình Tự Giải Quyết Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại Bằng Tòa án

. Chúng tôi luôn tự nhủ rằng sự hỗ trợ của hệ thống Tòa án và khung pháp lý phù hợp cho hòa giải và trọng tài là yếu tố rất quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam nói riêng và con đường ổn định. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ tích cực này để Người giám hộ, hội đồng xét xử và trọng tài viên trong VMC hiểu rõ hơn về công việc của nhau.

Nhìn chung, năm 2018 là một năm thú vị của nền kinh tế Việt Nam với tốc độ tăng trưởng GDP vượt kỳ vọng, ở mức 7,08%. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được Quốc hội phê chuẩn và chính thức có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14/01/2019, đánh dấu sự hội nhập sâu rộng và toàn diện của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam năm 2018 được lựa chọn và bầu làm thành viên UNCITRAL lần đầu tiên năm 2018 nhiệm kỳ 2019 – 2025. Sự kiện này cho thấy Việt Nam đã nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế và thế giới. ghi nhận đóng góp của ông vào công việc bình thường của cộng đồng quốc tế, trong đó có việc hoàn thiện luật thương mại quốc tế.Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích kiếm lời, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại. và các hoạt động sinh lời khác. Các hoạt động thương mại quốc tế liên quan đến các tổ chức đa quốc gia, hoặc chuyển vốn và các tài sản khác từ quốc gia hoặc khu vực này sang quốc gia hoặc khu vực khác. Tranh chấp phát sinh giữa các chủ thể này được giải quyết tại tòa án thương mại quốc tế hoặc trọng tài nếu không giải quyết được thông qua thương lượng. Bài viết tiếp theo sẽ xem xét chế độ trọng tài quốc tế và Hệ thống giải quyết tranh chấp thương mại năm 2023.

Giải quyết tranh chấp tại tòa án là quyền đương nhiên, các bên tranh chấp không nhất thiết phải thỏa thuận. Bên bị xâm phạm quyền lợi có thể khởi kiện ra tòa án nước mình, tòa án của bên xâm phạm hoặc tòa án nước thứ ba, tùy thuộc vào việc tòa án nước này có thẩm quyền xét xử bản chất của tranh chấp hay không. sự khác biệt cụ thể đó. Quyền tài phán có thể được thiết lập theo thỏa thuận của các bên, nếu luật tố tụng của quốc gia chấp nhận thỏa thuận này. Tuy nhiên, quyết định của toà án nước khác được thi hành ở nước khác thì nước đó phải chấp nhận. Do đó, tốt hơn là chọn vụ kiện mà bản án sẽ được thi hành. Tòa án phê duyệt xem xét việc đáp ứng các điều kiện phê duyệt, nhưng không liên quan đến việc xem xét thực tế.

Ngoài giải quyết tranh chấp thông qua tòa án, phương thức giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại rất phổ biến trong hoạt động thương mại quốc tế. Tuy nhiên, trọng tài chỉ có thẩm quyền khi các bên đồng ý.

Trung Quốc Và Singapore Sẽ Tổ Chức Diễn đàn Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Quốc Tế

Trọng tài thương mại quốc tế là phương thức giải quyết tranh chấp được hình thành ban đầu trên cơ sở thỏa thuận của các bên nhằm giải quyết tranh chấp, các sự việc bên ngoài thông qua trọng tài viên.

Trọng tài thương mại quốc tế không phải là tự động, chỉ khi các bên đồng ý rút lui.

So với các tòa án truyền thống. Giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại quốc tế có những ưu điểm sau:

Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Quốc Tế

Trong trường hợp có tranh chấp và khi Thỏa thuận trọng tài có hiệu lực, một trong các bên tranh chấp có quyền khởi kiện ra Trung tâm trọng tài thương mại nếu các bên đã thống nhất lựa chọn. Các hình thức và thủ tục khiếu nại có thể khác nhau giữa các tổ chức trọng tài thương mại.

Thực Trạng Tranh Chấp Thương Mại Quốc Tế ở Việt Nam

Các thủ tục do các bên thỏa thuận hoặc lựa chọn sẽ được sử dụng phù hợp với các thủ tục của Trung tâm thanh lý mà họ lựa chọn.

Hội đồng Trọng tài: Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, Hội đồng Trọng tài sẽ gồm 03 thành viên, 01 do Nguyên đơn lựa chọn, 01 do Bị đơn lựa chọn và 01 theo thỏa thuận của 02 trọng tài viên này. Các bên tranh chấp có thể thoả thuận chỉ định Trọng tài viên để giải quyết tranh chấp.

Ngôn ngữ: Trong các tranh chấp không phải là nước ngoài, ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài là tiếng Việt, trừ trường hợp tranh chấp có ít nhất một bên là doanh nghiệp nước ngoài. Trong tranh chấp có pháp nhân nước ngoài, tranh chấp có ít nhất một bên là doanh nghiệp nước ngoài thì ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài do các bên thoả thuận. Nếu các bên không thỏa thuận, ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng trọng tài sẽ do Hội đồng Trọng tài quyết định.

Địa điểm: Các bên có quyền thỏa thuận về địa điểm giải quyết tranh chấp; nếu không thống nhất được thì Hội đồng kinh tế quyết định. Địa điểm giải quyết tranh chấp có thể trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Sự Cần Thiết Của Việc Hòa Giải Thương Mại Trong Thực Hiện Các Hợp đồng Giao Dịch Quốc Tế

Luật áp dụng: Trong các vụ tranh chấp không có thành viên là người nước ngoài, Hội đồng

Tình huống giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại, tranh chấp thương mại, phương thức giải quyết tranh chấp thương mại, luật giải quyết tranh chấp thương mại, giải quyết tranh chấp thương mại, cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại, giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, giải quyết tranh chấp, giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế, các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *