May 31, 2023

Florian Maurice Nhận Định Kèo Nhà Cái

Florian Maurice Nhận Định Kèo Nhà Cái – Yên Lập là một hồ nhân tạo lớn của tỉnh Quảng Ninh, nhưng là vùng thường xuyên xảy ra thiên tai. Kết quả nghiên cứu cho thấy tại khu vực nghiên cứu có 2 dạng tai biến địa chất là trượt lở và lan rộng. (1) Sạt lở chủ yếu xảy ra trên các tuyến giao thông thuộc QL.279, QL.18 với nền là đá trầm tích, đá vôi (có hệ số nội ma sát trong khoảng 23o – 34o) và áp lực mảng, hệ trượt lún mạnh vết nứt phát triển chủ yếu về phía đông nam (điển hình từ 140o-180o). Các khu vực có nguy cơ sạt lở cao gồm các đoạn từ đèo Hà My đến Tây Nam đèo Bù; Đoạn từ Nam Tân Định đến ngã ba Bằng Cả; Từ Quảng La đến Đồng Mùa. Ngoài ra, còn có các tuyến đường có nguy cơ sạt trượt cao gồm đoạn từ Sơn Dương đến Đan Độ và khu vực cổng vào Ban quản lý hồ Yên Lập. (2) Lòng hồ đang gia tăng nhanh chóng do xói lở bờ và khai thác than ở thượng nguồn. Bản đồ tai biến địa chất hồ Yên Lập là cơ sở khoa học giúp ban quản lý xây dựng các chính sách phòng tránh, giảm nhẹ khi thiên tai xảy ra.

Quảng Ninh là tỉnh đa dạng về địa chất – địa mạo với nhiều tài nguyên của miền núi – trung du và đồng bằng ven biển, nhất là tài nguyên du lịch và tài nguyên khoáng sản. Các hoạt động địa chất phức tạp đã tạo ra ở đây nguồn tài nguyên đa dạng nhưng đồng thời cũng là nguyên nhân gây ra hàng loạt tai biến địa môi trường như sạt lở, xói mòn, lũ lụt và ô nhiễm môi trường. Hồ Yên Lập là hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất. Hồ tỉnh Quảng Ninh có thiết kế 127.000.000 m 3 , trong đó dung tích hữu ích 118 triệu m 3 nước, có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp nước cho sản xuất. Quận Bồ, TP.HCM. Hạ Long và các khu vực lân cận trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù có tầm quan trọng như vậy nhưng theo báo cáo nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quảng Ninh năm 2016 [6], khu vực này rất dễ bị sạt lở và hàng năm một lượng lớn phù sa được bồi đắp vào lưu vực sông. Năm 2006 – 2016 thể tích hồ giảm 19.972 x 106 m 3. Vì vậy, việc đánh giá tai biến và thành lập dự thảo bản đồ dự báo nguy cơ sạt lở – xói lở lòng hồ khu vực hồ Yên Lập là rất cần thiết. Đã có nhiều hoạt động nghiên cứu kết hợp các dạng tai biến địa chất [15] và cấu trúc địa chất [3, 11] theo nhiều cách khác nhau. Đối với trượt lở có các phương pháp địa chất, địa mạo [3, 10, 12] dựa trên các đặc điểm cấu tạo địa chất – địa mạo như các hệ thống đứt gãy, đứt gãy, mặt trượt, mái dốc…, loại đất đá… , sau đó được chia thành các loại trượt và vùng trượt dự đoán. Phương pháp địa chất và địa vật lý công trình phụ thuộc vào các thông số địa vật lý đo được trên cơ sở các phương trình tính toán để đánh giá nguy cơ trượt và thiết kế vùng trượt [8, 14]. Một nghiên cứu sử dụng mô hình GIS kết hợp với các phương pháp thống kê, các trọng số phân loại nguy cơ trượt lở đất cũng được đánh giá tại khu vực đảo Quảng Ninh [4]. Tuy nhiên, việc nghiên cứu sạt lở – xâm thực – đánh giá nguy cơ giãn nở dựa trên đặc điểm thạch học của kết cấu làm cơ sở thiết kế và dự báo nguy cơ rủi ro liên quan đến thành tạo địa chất khu vực đập.

Florian Maurice Nhận Định Kèo Nhà Cái

Florian Maurice Nhận Định Kèo Nhà Cái

Khu vực được lựa chọn để đánh giá rủi ro địa chất tập trung xung quanh hồ Yên Lập (Hình 1). Cấu trúc địa chất và đặc điểm địa hình là đối tượng chính của nghiên cứu, được thực hiện bằng phương pháp khảo sát và lập bản đồ tại 36 vị trí (từ YL1 đến YL36) dọc mái taluy, các khu vực đứt gãy chính của Quốc lộ 279 và Tỉnh lộ 326, hai bên bờ hồ Yên Lập cũng như 100 mẫu đất mặt khu vực lòng hồ.

Tin Chuyển Nhượng Tối 20/1: Chelsea Tiếp Tục Bạo Chi, Psg Chốt đối Tác Của Mbappe

Hồ Yên Lập và vùng phụ cận được chia thành 2 phần cấu trúc: (1) Phần nâng Hạ Mi – Trôi; (2) Tiểu vùng Uông Bí – Tuần Châu với biểu hiện của hai pha trượt và hoạt động kiến ​​tạo hiện đại với biểu hiện là trận động đất 5-7 độ Richter năm 1961 [9]. Các thành tạo địa chất phát triển trong khu vực trải dài từ hệ tầng Tân Mai (O3 – S tm) với thành phần chủ yếu là cát kết, bột tari lẫn sét than đến trầm tích Đệ tứ (K) không phân hóa. Hoạt động kiến ​​tạo mạnh mẽ của khu vực đã phá vỡ và xói mòn các tảng đá và là nguyên nhân chính gây ra sạt lở đất khi có các tác nhân tăng cường như mưa và các hoạt động của con người.

Khu vực nghiên cứu là vùng núi thấp, bị chia cắt mạnh do cấu tạo địa chất và hoạt động của con người nên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh thiên tai nếu có các yếu tố kích thích.

Để đánh giá các tai biến địa chất xảy ra trong khu vực nghiên cứu, dữ liệu được thu thập từ các cuộc khảo sát và thử nghiệm tại chỗ bằng các kỹ thuật và phương pháp trong phòng, bao gồm:

Phương pháp thạch cấu trúc được sử dụng trong nghiên cứu này giúp đánh giá phân loại tai biến trượt lở đất tại khu vực nghiên cứu thông qua kiểm định Markland [7]. Các cấu trúc địa chất được xác định tại thực địa bao gồm: hệ thống đới trượt, vết nứt, đứt gãy, mức độ biến dạng (ép, đứt gãy, dẻo…), cấu trúc thạch học của các loại đá trong khu vực. Nghiên cứu là cơ sở của đầu vào thử nghiệm Markland. Nguyên tắc cơ bản của phép thử Markland là dựa vào tính chất nằm của đá và cấu trúc thạch học (với góc nội ma sát), sự phân bố của các nút và cọc liên quan đến vị trí trượt để xác định mô hình trượt trong đá mới và Đánh giá nguy cơ sạt lở đất. Phần mềm RockpackIII [2] đã được sử dụng trong nghiên cứu này để mô phỏng thử nghiệm Markland.

Hamilton American Classic

Trong nghiên cứu này, phương pháp phân tích cấu trúc biến dạng cho phép xác định các vùng biến dạng chính do các đứt gãy hiện đại gây ra và chỉ ra đặc điểm cấu trúc biến dạng, vận động của các hoạt động biến dạng trong vùng đứt gãy. .

Là cơ sở để đánh giá nguy cơ trượt lở dựa trên các yếu tố gây trượt lở như: hình thái mái dốc, thạch học, cấu trúc địa chất, lớp phủ thực vật, đặc điểm nước ngầm. Cụ thể: (1) Độ dốc đóng vai trò quan trọng trong trượt lở đất (giống như độ dốc). Tại khu vực nghiên cứu, trọng số độ dốc được cho trọng số trong khoảng 0,5 – 2,0. (3) Cấu trúc địa chất (khe nứt, đứt gãy, bề mặt trơn trượt…) có giá trị trong khoảng 0, 5 – 2, 0. (4) Lớp phủ thực vật được đo tương ứng từ các mức 0; 0,5 và 1,0 tương ứng với sự vắng mặt của thảm thực vật; Thảm thực vật là cây bụi và cây gỗ nhỏ và thảm thực vật là cây gỗ lớn. (5) tiếp xúc với nước ngầm từ 0 đến 2,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *